Kundens ABC

Prisförfrågan och beställning

 1. Fråga efter priset för det individuella uppdraget hos vår försäljningschef.
 2. Beställning sker på basis av skriftlig order och prisoffert.
 3. Filer med designen kan laddas upp i ftp-servern på adress ftp.localhost, sändas via e-post till jaanus@localhost eller lämnas in på Aktarepro på en databärare (CD, DVD).
 4. Ftp-serverns användarnamn och lösenord meddelas av Aktaprint. När Du har laddat upp filerna i servern, var god underrätta försäljningschefen hos Aktaprint som hanterar Ditt uppdrag.
 5. Det är alltid bäst att sända filerna som pdf- eller tryckfiler (pålitligare och billigare).
 6. Även designfiler (dokumentfiler) kan lämnas in. I så fall måste man försäkra sig om att alla typsnitt, bilder osv som ska användas är med. Alla vanligare layout- och designprogram för PC och Mac är lämpliga (PageMaker, Freehand, QuarkXPress, Corel Draw, Adobe Illustrator).

VARNING! Microsoft-mjukvaran (Word, Excel, Powerpoint, Publisher) är inte avsedd för förberedelse av trycksaker och vi tar inte emot originalmaterial framställda i dessa program.

PDF och komposit PostScript-filer

Vi föredrar att få originalmaterial i form av filer från kunden, och den bästa lösningen utgörs av komposit-PDF-fil, alternativt komposit PostScript- eller tryckfil som kan betraktas som ett ämne till PDF. Alla allmänt accepterade drivrutiner för skrivare är lämpliga.

Var god observera följande när Du förbereder materialet:

 • dokumentbasen bestäms utifrån tryckmaterialets s k “rena” mått, det tilläggs ett utfall (övertryck) på 3-5 mm. Även vid framställning av tryckfilen får man inte glömma att tillägga utfall. Utfallets bredd och materialets rena mått anges med fördel i filnamnet. Sidornas ordningsföljd får inte ändras och sidor får inte läggas ihop godtyckligt.
 • Vi tillägger alla skär- och kompletteringsmarkeringar.
 • Var god ge filerna enkla och begripliga namn, helst med anknytning till det konkreta uppdraget.

Provutskrift och digiproof (Sherpa 24M)

 1. För att undvika eventuella fel hos trycksaken (i design, layout, text osv) rekommenderar vi att granska provutskriften som skrivs ut direkt från filen innan tryckplåten framställs och är gratis till kunden. Provutskriften har låg upplösning och passar inte för kontroll av färgbalansen.
 2. Färgbalansen kontrolleras med hjälp av digiproof (sublimering) vars färgtoner närmar sig till klassisk kromalin och tryckt ark. Digiproof beställs enligt prislistan vid beställning av uppdraget.

VARNING! Lita inte på Din datorskärm vid kontroll av färgbalansen!

Modell

 1. Var god lämna även in en modell på repron med varje order. Modellen är ytterst nödvändig – den är det enda som möjliggör att detaljerat kontrollera trycksakens överensstämmelse med kundens önskningar. Modellen bör vara vikt på samma sätt som det önskade slutresultatet.
 2. Om ingen modell har lämnats in med ordern ansvarar Aktaprint inte för eventuella fel pga avsaknad av modell.

Digiproof (sublimering): 20 eur/A3

MÄT TVÅ GÅNGER, SKÄR EN GÅNG!

FRÅGA ALLTID VID TVEKAN!